Provozní řád

Provozní řád atrakce Bubble fotbal

 1. Tuto atrakci nesmí používat osoby s kardiostimulátory, se srdečním onemocněním a těhotné ženy.
 2. Tuto atrakci nesmí používat osoby, jejíž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit.
 3. Atrakce je určená pouze pro jednu osobu.
 4. Atrakce je určená od věku 12 let.
 5. Maximální váha osoby na atrakci činí 100 kg do 200 cm výšky.
 6. Zakazuje se vnášení předmětů, jako jsou ostré věci, mobilní telefony, sluneční brýle, apod. hrozí nebezpečí úrazu, tak i poškození atrakce.
 7. Vstup s dioptrickými brýlemi je na zvážení účastníka.
 8. Podnapilým osobám vstup zakázán.
 9. Zákaz vstupu osobám pod vlivem omamných látek a drog.
 10. Do atrakce se vstupuje se sportovním oblečením a pevnou obuví.
 11. Účastníci dbají pokyny obsluhy, která je neustále přítomná a nápomocná. Obsluha určuje pořadí vstupů účastníků s ohledem na váhové a věkové kategorie, určuje bezpečný režim atrakce.
 12. Je zakázáno běhat mimo vyznačená místa.
 13. Je zakázáno používat na místech s ostrými hranami, či místech kde hrozí poškození atrakce.
 14. Zákaz vstupu s jídlem, žvýkačkou, lízátkem, apod.
 15. Účastník zahajuje aktivitu na atrakci, až k tomu bude obsluhou vyzván.
 16. Je nutné dbát své osobní bezpečnosti a chovat se maximálně ohleduplně vůči ostatním účastníkům.
 17. Dbejte všem pokynům obsluhy.

 

Při rezervaci nebo objednání souhlasíte s bezpečnostními pravidly.

Comments are closed